Đao Khách

1. Giới Thiệu

Đao Khách cận chiến đơn lẻ, đánh vật lý, có sức tấn công đơn cao nhất, khi bạo phát thì không thể coi thường, sử dụng thêm các loại bẫy và kỹ năng sinh tồn có thể khiến Đao Khách đại sát tứ phương trên chiến trường.

2. Kỹ Năng Đao Khách

Kỹ Năng Cấp Yêu Cầu Mô Tả

Cận Chiến Vật Công
Cấp 1 [Chủ động] Công kích vật lý đơn

Xà Độc Công Tâm
Cấp 1 [Chủ động] Sát thương vật lý độc đơn, sau khi dùng có xác suất kèm theo trạng thái Sơ Cấp Tâm Ma, duy trì 6s, trong trạng thái Sơ Cấp Tâm Ma người chơi nhận sát thương vật lý thêm, hiệu quả Tâm Ma tăng tấn công tự thân.

Hổ Dược Giản
Cấp 5 [Chủ động] Dịch chuyển 6m về phía trước, không thể xuyên qua chướng ngại, sau khi thi triển tốc độ di chuyển gia tăng trong 2s

Ưng Kích Trường Không
Cấp 10 [Chủ động] Tấn công vật lý nhóm theo đường thẳng, thi triển liên tục

Mang Thích Tại Bối
Cấp 15 [Chủ động] Gây sát thương vật lý lên mục tiêu, có xác suất gây choáng mục tiêu, duy trì 3s, tấn công từ sau tỷ lệ gây choáng gấp đôi

Bẫy Huyết Điệt
Cấp 20 [Chủ động] Gây sát thương lên kẻ địch trúng bẫy

Bẫy Giảm Tốc
Cấp 30 [Chủ động] Giảm tốc kẻ địch trúng bẫy

Kiêu Xà Phệ Tâm
Cấp 40 [Bị động] Khi mục tiêu trong trạng thái Sơ Cấp Tâm Ma, sử dụng kỹ năng Xà Độc Công Tâm lần nữa tạo sát thương vật lý đơn, có xác suất kèm theo trạng thái Trung Cấp Tâm Ma, duy trì 6s, người chơi rơi vào Tâm Ma chịu sát thương tăng thêm, hiệu quả Tâm Ma tăng tấn công tự thân.

Phệ Huyết Tẩm Cốt
Cấp 50 [Bị động] Tăng cường sát thương cho Bẫy Huyết Điệt

Dã Lang Khải
Cấp 60 [Chủ động] Giảm sát thương, có xác suất giảm tốc kẻ tấn công

Bẫy Hôn Mê
Cấp 70 [Chủ động] Sau khi thi triển có tỷ lệ khiến kẻ địch trúng bẫy ngủ quên, giảm kháng cự của kẻ địch

Giảo Thố Tam Quật
Cấp 70 [Tuyệt kỹ] Phân thân thành 3 người, kế thừa thuộc tính của nhân vật, đồng thời hưởng hiểu quả Dã Lang Khả, phân thân có các kỹ năng Phổ Công, Xà Độc Công Tâm, Mang Thích Tại Bối

Bách Độc Xuyên Tâm
Cấp 75 [Bị động] Khi mục tiêu có trạng thái Tâm Ma Trung Cấp, dùng Xà Độc Công Tâm lần nữa sẽ gây sát thương độc vật lý, có xác suất kèm theo trạng thái Tâm Ma Cao Cấp, duy trì 5 giây, trong ngày thái Tâm Ma tăng sát thương vật lý phải chịu, và tăng hiệu quả tấn công Tâm Ma tự thân

Bẫy Choáng
Cấp 80 [Chủ động] Sau khi thi triển có tỷ lệ gây choáng kẻ địch trúng bẫy nhất định

Đĩnh Nhi Tẩu Hiểm
Cấp 85 [Chủ động] Tăng tốc độc di chuyển, tăng thụ thương

Ưng Nhãn Quyết
cấp 90 [Bị động] Tăng tỷ lệ tấn công vật lý và tấn công phép, tăng điểm đánh trúng cố định, tăng giáp

Khốn Thú Nhất Bác
Cấp 95 [Chủ động] Tăng sức tấn công tạm thời, máu càng ít hiệu quả cảng rõ rệt

Nộ Long Trảo
Cấp 100 [Tuyệt kỹ] Tăng đánh trúng và giáp, sát thương 50% máu với mục tiêu đơn, có giới hạn. Cô lập mục tiêu với kẻ địch xung quanh, di chuyển sẽ mất máu

3. Kỹ Năng Thiên Phú

Kỹ Năng Thiên Phú Cấp Yêu Cầu Mô Tả

Kiêu Xà Triền Thân
Đạt cấp 40 Khi người chơi có trạng thái Trung Cấp tới Thượng Cấp Tâm Ma, trúng Xà Độc Công Tâm lần nữa có tỷ lệ khiến mục tiêu định thân

Kiên Cố Vững Chắc
Đạt cấp 40 Sau khi dùng Dã Lang Khải, tăng mạnh khả năng giảm thương trong thời gian ngắn

Thương Ưng Lãm Nguyệt
Đạt cấp 40 Khi dùng Ưng Kích Trường Không khiến mục tiêu giảm phòng thủ

Tâm Cuồng Ý Loạn
Đạt cấp 60 Khi mục tiêu có trạng thái Tâm Ma Cao Cấp, đặt bẫy hút máu tạo trạng thái Bạo Tâm Ma và gây hỗn loạn trong chu vi 4 mét quanh mục tiêu  

Huyết Ẩm Hoan Ca
Đạt cấp 60 Kẻ địch trong trạng thái Công Kích Lưu Huyết, sẽ hồi phục điểm sinh lực nhất định

Mang Thích Nhập Cốt
Đạt cấp 60 Sau khi thi triển Mang Thích Tại Bối, giảm sức chống đỡ và nguyên tố kháng của mục tiêu

Độc Thủ Tôn
Đạt cấp 80 Khi mục tiêu mang trạng thái Tâm Ma cao cấp, nhận Xà Độc Công Tâm có tỷ lệ bị hút thêm máu liên tiếp

Tâm Ma Quy Nhất
Đạt cấp 80 Tăng tỷ lệ Xà Độc Công Tâm kèm theo trạng thái Tâm Ma

Rút Đao Đoạn Hận
Đạt cấp 80 Khi tấn công có xác xuất kích hoạt trạng thái Trừu Đao Đoạn Hận, tăng mạnh điểm chí mạng và sát thương chí mạng trong 3 giây liên tiếp

Hùng Sư Kính
Đạt cấp 100 Khi mục tiêu giảm 50% máu, tăng thêm sát thương lên mục tiêu

Phá Phủ Trầm Chu
Đạt cấp 100 Tăng hiệu quả Khốn Thú Nhất Bác, đồng thời tăng sát thương tự thân phải chịu

Lưu Vân Pháp
Đạt cấp 100 Tăng vĩnh viễn tính linh hoạt và tính khống chế kháng cự
 
Chat với chúng tôi