Dị Nhân

1. Giới Thiệu

Dị Nhân triệu hồi pháp thuật tầm xa, có khả năng chỉ huy và các loại kĩ năng tự bảo vệ, dễ dàng tránh được kẻ địch truy sát, hóa giải nguy hiểm.

2. Kỹ Năng Dị Nhân

Kỹ Năng Cấp Yêu Cầu Mô Tả

Cận Chiến Vật Công
Lv 1 [Đơn công – Tấn công đơn lẻ] Tạo sát thương vật lý lập tức lên mục tiêu.

Li Hồn Phú
Lv 1 [Đơn công - Tấn công lẻ] Gây sát thương quang lên mục tiêu, có xác suất gây mù mục tiêu.

Bạch Cốt Lệnh
Lv 5 [Triệu hồi] Triệu hồi Cốt Linh giúp bản thân chiến đấu, khi giới hạn số Quỷ Linh vượt quá 2, ưu tiên triệu hồi theo thứ tự Thạch Linh, Mộc Linh.

Ha Bích Vấn Thiên
Lv 10 [Quần công - Tấn công nhiều mục tiêu] Gây sát thương quang lên nhiều mực tiêu trong Quang Thúc, Quang Thúc duy trì 1 khoảng thời gian rồi mất.

La Sam Tiêm Khoát
Lv 15 [Phụ trợ] Giảm phòng thủ của mục tiêu, khi phòng thủ của mục tiêu bị yếu, mọi hiệu quả sẽ suy giảm, đồng thời một phần thù hận của quái vật với bản thân sẽ chuyển sang Quỷ Linh.

Thanh Mộc Tụng
Lv 21

[Triệu hồi] Triệu Hồi Mộc Linh giúp bản thân chiến đấu, khi giới hạn số Quỷ Linh vượt quá 2, thứ tự ưu tiên triệu hồi Thạch Linh, Cốt Linh.


Thương Quân Lệnh
Lv 30 [Bị động] Tăng cố định tấn công của Quỷ Linh, tăng tỷ lệ phòng thủ cho Quỷ Linh.

Tụ Hồn Dẫn
Lv 40 [Bị động] Tăng tỷ lệ phòng thủ của Quỷ Linh, và tăng số lượng Quỷ Linh có thể triệu hồi, tối đa mang được 4 Quỷ Linh.

Sinh Cơ Ngưng Thủy
Lv 50 [Phụ trợ] Hồi máu cho mình và các Quỷ Linh. Chuyển tỷ lệ nhất định hận thù của quái vật sang cho Quỷ Linh.

Ngai Nhược Mộc Thạch
Lv 60 [Khống chế] Làm hóa đá mục tiêu ở gần, đồng thời Dị Nhân và Quỷ Linh cũng sẽ bị hóa đá.

Quần Manh Loạn Vũ
Lv 70 [Tuyệt kỹ] Dẫn vạn ma trận, gây sát thương quang cực lớn, có xác suất gây choáng nhất định. Cần ít nhất 2 Quỷ Linh còn sống mới có thể thi triển.

Thi Khí Cổ Đãng
Lv 70 [Quần công - Tấn công nhiều mục tiêu] Dẫn bạo xác chết gần đó gây sát thương hỏa, sau khi dẫn bạo thành công tạm thời tăng tấn công tự thân.

Hậu Thổ Tụng
Lv 75 [Triệu hồi] Triệu hồi Thạch Linh giúp bản thân chiến đấu, khi giới hạn số Quỷ Linh vượt quá 2, thứ tự ưu tiên triệu hồi là Mộc Linh, Cốt Linh.

Đại Phong Ca
Lv 80 [Đơn công - Tấn công lẻ] Gây sát thương phong lên mục tiêu đơn, giảm giới hạn máu của mục tiêu.

Di Hình Hoán Ảnh
Lv 85 [Vị di - Di chuyển vị trí] Tốc biến về phía trước, cần ít nhất 1 Quỷ Linh còn sống mới có thể thi triển. Cấp độ càng cao, cự li di chuyển càng xa.

Bích Huyết Quyết
Lv 90 [Đơn công - Tấn công lẻ] Gây sát thương pháp thuật lên mục tiêu, tự thân còn càng ít máu sát thương càng cao.

Huyết Tự
Lv 95 [Phụ trợ] Tạm thời tăng tấn công của Quỷ Linh, nhưng sát thương tự thân phải chịu sẽ lớn hơn.

Minh Phượng Lâm Thế
Lv 100 [Tuyệt kỹ] Triệu hồi 1 con Minh Phượng giúp bản thân chiến đấu, gây sát thương quang lên nhiều mục tiêu trong chu vi 12 mét, có xác suất gây mù mục tiêu. Thời gian sống của Minh Phượng có hạn.

3. Kỹ Năng Thiên Phú

Kỹ Năng Thiên Phú Cấp Yêu Cầu Mô Tả

Điện Quang Triêu Lộ
Lv 40 [Bị động] Tăng cố định tấn công quang, tạm thời tăng tấn công của Quỷ Linh.

Đồng Cân Thiết Cốt
Lv 40 [Bị động] Tăng tỷ lệ phòng thủ của Quỷ Linh.

Ngọc Cốt Băng Tâm
Lv 40 [Bị động] Giảm tỷ lệ sát thương nhóm phải chịu của Quỷ Linh.

Che Lấp Bầu Trời
Lv 60 [Bị động] Khi dùng Ha Bích Vấn Thiên có xác suất tạm thời gây mù mục tiêu.

Tán Phách Phú
Lv 60 [Bị động] Tăng sát thương của kỹ năng Li Hồn Phú.

Đồng Tâm Từ
Lv 60

[Bị động] Lệnh cho tất cả Quỷ Linh tấn công mục tiêu từ xa, đồng thời có xác suất tạm thời giảm tốc độc di chuyển của mục tiêu, duy trì 1 khoảng thời gian.


Phong Vũ Hối Minh
Lv 80 [Bị động] Tăng cố định tấn công phong của Dị Nhân, khi dùng Đại Phong Ca tấn công gây mù mục tiêu sẽ tăng thêm sát thương.

Cốt Nhục Tế Sinh
Lv 80 [Bị động] Khi Dị Nhân bị tấn công chí mạng, có thể hi sinh tất cả Quỷ Linh chịu sát thương chí mạng, và hồi máu cho bản thân, tạm thời tăng miễn thương, chỉ kích hoạt được 1 lần trong 1 khoảng thời gian.

Thương Thần Tục Mệnh
Lv 80 [Bị động] Tiêu hao pháp lực bù 1 phần sát thương phải chịu, pháp lực thấp hơn 30% sẽ vô hiệu. Đồng thời tăng hiệu quả trị thương của kỹ năng Sinh Cơ Ngưng Tủy với Quỷ Linh.

Thôi Sơn Liệt Trạch
Lv 100 [Bị động] Tăng tỷ lệ tấn công quái của Quỷ Linh, nhưng không vượt quá 1 giá trị nào đó.

Thần Mưu Qủy Đạo
Lv 100 [Bị động] Tăng tỷ lệ tấn công pháp thuật của Quỷ Linh, nhưng không vượt quá 1 giá trị nào đó.

Thiết Thạch Tâm Tràng
Lv 100 [Bị động] Tăng nguyên tố kháng của Quỷ Linh.
 
Chat với chúng tôi