Giáp Sĩ

1. Giới Thiệu

Giáp Sĩ thuộc phái tấn công vật lý cận,với ưu điểm phòng thủ tốt, máu lớn, có thể vừa đánh vừa kháng, có các kỹ năng xung phong và kéo người, các loại BUFF giảm thuộc tính, cách chiến đấu biến đổi linh hoạt, lực đánh mạnh. Đồng thời còn có đặc điểm của chiến sĩ anh dũng, phối hợp phản sát thương, thiên phú miễn chết.

2. Kỹ Năng Giáp Sĩ

Kỹ Năng Cấp Yêu Cầu Mô Tả

Cận Chiến Vật Công
Lv 1 [Đơn công – Tấn công đơn lẻ] Tạo sát thương vật lý lập tức lên mục tiêu.

Nhiếp Đề - Phạt
Lv 1 [Đơn công – Tấn công đơn lẻ] Liên tiếp gây sát thương vật lý lên mục tiêu, đồng thời tăng tấn công và chính xác tự thân trong 1 khoảng thời gian.

Hổ Bí – Xung
Lv 5 [Dịch chuyển] Xông vào mục tiêu, va mạnh và gây sát thương vật lý, có xác suất gây choáng nhất định. Đồng thời tăng tấn công và chính xác tự thân, duy trì 1 khoảng thời gian.

Thất Sát – Tuyền
Lv 10 [Quần công] Tấn công và gây sát thương vật lý lên nhiều mục tiêu trong phạm vi 4 mét.

Tư Quái – Khốn
Lv 15 [Tước nhược] Gây sát thương vật lý, có tỷ lệ giảm tấn công của mục tiêu, khi tấn công tự thân yếu đi, hiệu quả giảm dần.

Lục Hợp – Tỏa
Lv 21

[Khống chế] Chụp lấy nhiều quái vật trong phạm vi, kích nộ chúng tấn công bản thân. Có xác suất khiến kẻ địch chuyển mục tiêu tấn công sang chính bản thân mình.


Thiên Câu – Dũng
Lv 30 [Bị động] Tăng tính tấn công và chính xác tự thân khi dùng Đao Kiếm Phủ.

Huyền Qua - Chiến
Lv 40 [Bị động] Tăng tấn công và chính xác tự thân khi dùng Thương Mâu Trường Can và vũ khí ngắn.

Quán Tác – Cầm
Lv 50 [Khống chế] Tóm bắt đồng thời có xác suất gây choáng mục tiêu, cấp càng cao hiệu quả càng cao.

Huyền Vũ – Thuẫn
Lv 60 [Bị động] Tăng phòng thủ khi dùng khiên và Hộ Uyển.

Hà Cổ - Chấn
Lv 70 [Tuyệt kỹ] Hét thật to, có tỷ lệ giảm tấn công toàn bộ địch trên màn hình, kẻ địch càng gần hiệu quả càng rõ.

Thiên Lương – Ngự
Lv 70 [Bị động] Trực tiếp giảm sát thương vật lý và sát thương pháp thuật phải chịu tới mức thấp nhất.

Phá Quân - Trảm
Lv 75 [Đơn công - Tấn công lẻ] Gây sát thương vật lý lên mục tiêu, đồng thời phòng thủ tự thân tạm thời giảm 65% để tăng thuộc tính tấn công.

Lưu Hỏa - Diễm
Lv 80 [Quần công - Tấn công nhiều mục tiêu] Tấn công nhiều kẻ địch phía trước, tạo sát thương vật lý, kèm theo sát thương hỏa liên tiếp.

Hiên Viên - Thủ
Lv 85 [Phòng thủ] Rơi vào trạng thái kháng cự trong 3 giây, tạm thời tăng phòng ngự tự thân, thêm 1 Đan Tâm Bích Huyết Quang Hoàn, miễn giảm sát thương cho đồng đội.

Tham Lang – Song
Lv 90 [Đơn công - Tấn công lẻ] Tấn công mục tiêu 2 lần liên tiếp, gây sát thương vật lý lớn.

Tử Vi - Trấn
Lv 95 [Bị động] Tăng tất cả nguyên tố kháng cự và khống chế kháng cự, tăng điểm chống đỡ và điểm miễn giảm sát thương chống đỡ.

Thanh Long - Diệt
Lv 100 [Tuyệt kỹ] Liên tiếp tấn công nhiều mục tiêu trong phạm vi, đồng thời tăng kháng băng và tấn công tự thân. Giáp Sĩ có thể di chuyển khi tấn công.

3. Kỹ Năng Thiên Phú

Kỹ Năng Thiên Phú Cấp Yêu Cầu Mô Tả

Vũ Khúc – Chiến
Lv 40 [Bị động] Tăng cố định tấn công vật lý tự thân.

Lộc Tồn – Hựu
Lv 40 [Bị động] Tăng cố định phòng thủ vật lý tự thân.

Hoa Cái – Định
Lv 40 [Bị động] Tăng cố định pháp thuật vật lý tự thân.

Lũy Bích – Tổn
Lv 60 [Bị động] Khi bị tấn công, phản đòn sát thương nhất định tới kẻ tấn công, phòng thủ càng cao sát thương phản đòn càng nhiều.

Thiên Cứu – Tù
Lv 60 [Bị động] Khi bị tấn công, có xác suất tạm giảm tốc độ di chuyển và tốc độ đánh của kẻ tấn công.

Thiên Lang – Nộ
Lv 60

[Bị động] Sau khi thi triển kỹ năng, tấn công tự thân tạm thời tăng, duy trì 3 giây, Buff này có thể cộng dồn tối đa 6 tầng.


Đồ Thích – Cuồng
Lv 80 [Bị động] Sau khi giết mục tiêu tấn công tự thân tạm thời tăng, duy trì 12 giây, tấn công tăng thì không cộng dồn thêm hiệu quả.

Thiên Uyên – Kiếp
Lv 80 [Bị động] Khi chịu sát thương chí mạng có thể tạm thời giữ mạng không chết, đồng thời miễn sát thương tạm thời tăng, và hồi phục lượng máu nhất định, trong 1 khoảng thời gian chỉ có thể thi triển 1 lần.

Thiên Quan – Cố
Lv 80 Tăng điểm chống đỡ và điểm miễn giảm sát thương chống đỡ, tăng kháng chí mạng tự thân.

Phích Lịch – Sát
Lv 100 [Bị động] Khi máu tự thân lớn hơn 50%, dùng Phá Quân - Trảm và Tham Lang - Song sẽ tăng sát thương.

Tư Mệnh – Trảm
Lv 100 Khi dùng Phá Quân - Trảm và Tham Lang - Song, tăng sát thương lên mục tiêu có máu lớn hơn 50%.

Chu Tước – Liệt
Lv 100 [Bị động] Khi dùng Dụng Thất Sát - Toàn và Lưu Hỏa - Diễm sẽ tăng sát thương gây nên.
 
Chat với chúng tôi