Hiệp Khách

1. Giới Thiệu

Hiệp Khách hỗ trợ đồng đội nên có sức tấn công không quá cao, nhưng có thể tăng Sát thương Vật lý, Pháp thuật, đồng thời có thể hồi máu và miễn giảm Sát thương Vật lý, Pháp thuật cho đồng đội. Là nhân vật không thể thiếu trong đội, Hiệp Khách đi cùng các hệ thuần Sát thương sẽ tạo ra 1 lượng Sát thương vô cùng lớn.

2. Kỹ Năng Hiệp Khách

Kỹ Năng Cấp Yêu Cầu Mô Tả

Cận Chiến Vật Công
Cấp 1 [Chủ động] Công kích vật lý đơn.

Lan Hoa Phất Nguyệt
Cấp 1 Gây sát thương vật lý lên 1 mục tiêu.

Hùng Tâm Quyết
Cấp 5 Thêm 1 vòng sáng cho bản thân, tăng vật công cho nhiều đồng đội trong phạm vi bán kinh 9 ô, đồng thời triệu hồi chiến kỳ thích hợp.

Đạp Tuyết Ngọa Băng
Cấp 10 Gây sát thương băng đến mục tiêu hiện tại và kẻ địch xung quanh, giảm di chuyển.

Sinh Sinh Bất Tức
Cấp 15 Tăng sinh lực tối đa cho nhiều đồng đội trong phạm vi 6 ô.

Cổ Đạo Nhiệt Trường
Cấp 21 Thêm 1 vòng sáng và tăng vật công cho bản thân, tăng pháp công cho nhiều đồng đội trong phạm vi bán kinh 9 ô, đồng thời triệu hồi chiến kỳ thích hợp.

Thiên Nhai Tỉ Lân
Cấp 30 Tìm bắt 1 mục tiêu.

Băng Hồ Thu Nguyệt
Cấp 40 Tạo vòng băng, duy trì sát thương băng cho địch trong phạm vi, đồng thời có tỉ lệ khiến địch giảm tốc.

Vị Vũ Trù Mật
Cấp 50 Cắm cờ, cờ giúp tăng vật phòng cho tất cả phe ta trong 9 ô.

Thổ Nạp Quyết
Cấp 60 Hồi sinh lực và sinh lực tối đa cho bản thân.

Kiên Bích Thanh Dã
Cấp 70 Cắm cờ, cờ giúp tăng pháp phòng và Kháng Nguyên Tố cho tất cả phe ta trong 9 ô.

Tị Thực Tựu Hư
Cấp 75 Sát thương vật lý phải chịu giảm nửa, sát thương pháp thuật phải chịu tăng.

Tị Hư Tựu Thực
Cấp 80 Sát thương pháp thuật phải chịu giảm nửa, sát thương vật lý phải chịu tăng.

Vạn Phụ Mạc Địch
Cấp 85 Kháng Nguyên Tố tăng, đỡ đòn tăng, khi đỡ đòn sát thương giảm mạnh.

Thế Như Phá Trúc
Cấp 90 Gây sát thuơngười vật lý cho 1 mục tiêu, khi tấn công bỏ qua phòng thủ nhất định.

Bất Hoại Kim Thân
cấp 95 Xóa trạng thái bất lợi của bản thân, đồng thời miễn tất cả sát thương. Tăng tấn công, chí mạng, sát thương chí mạng.

Xả Thân Vì Nghĩa
Cấp 110 Hy sinh bản thân, hồi sinh nhiều đồng đội, bản thân chỉ còn 1 ít sinh lực.

Ngũ Khí Triều Nguyên

Tuyệt Kỹ Cấp 70 Đồng đội trong phạm vi 12m vào trạng thái miễn dịch vật lý tạm thời. Dùng xóa hiệu quả miễn phép của Tam Hoa Đỉnh.

Tam Hỏa Đỉnh
Tuyệt Kỹ Cấp 100 Đồng đội trong phạm vi 12m vào trạng thái miễn dịch pháp thuật tạm thời. Xóa hiệu quả miễn vật lý của Ngũ Khí Triều Nguyên.

3. Kỹ Năng Thiên Phú

Kỹ Năng Thiên Phú Cấp Tu Vi Mô Tả

Chuẩn Tâm Quyết
Đạt cấp 40 Khi thi triển Cổ Đạo Nhiệt Trường hoặc Hùng Tâm Quyết, mục tiêu Chính xác và Né tránh tăng 13.2

Linh Tê Nhất Chỉ
Đạt cấp 40 Tân công tăng 128, dùng Lan Hoa Phất Huyệt tăng sát thương, tấn công tăng 192.

Độc Đương Nhất Diện
Đạt cấp 40 Dùng Lan Hoa Phất Huyệt, Thế Như Phá Trúc, Đạp Tuyết Ngọa Tuyết tăng thù hận, khi dùng 2 kỹ năng đầu có 4.4% khiến mục tiêu địch người chơi biến thành bản thân.

Khoái Mã Khinh Cầu
Đạt cấp 60 Khi thi triển Sinh Sinh Bất Tức, mục tiêu phòng thủ tăng 2.2%, di chuyển tăng 5.8%, duy trì 8 giây, bị tấn công 3 lần hiệu quả mất.

Thừa Thắng Truy Kích
Đạt cấp 60 Dùng Lan Hoa Phất Huyệt, Thế Như Phá Trúc bỏ qua 2.1% phòng thủ kẻ địch, đồng thời khi tấn công địch có sinh lực dưới 70% có 2.1% khiến đối phương bị Trói buộc 5 giây.

Lòng Như Nước Lặng
Đạt cấp 60 Bản thân Hôn Mê, Định Thân, Hỗn Loạn, Trói Buộc, Choáng, Trầm Mặc, Kháng Hóa Hồ Ly tăng 4.5. Sau khi thi triển Sinh Sinh Bất Tức, Kháng khống chế tăng 3.3%, duy trì 30 giây.

Tẩy Tâm Quyết
Đạt cấp 80 Mục tiêu của chiến kỳ Vị Vũ Trù Mật, Kiên Bích Thanh Dã Hôn Mê, Choáng, Hỗn Loạn, Kháng Hóa Hồ Ly tăng 4.4, Định Thân, Trầm Mặc, Kháng Trói Buộc tăng 6.6

Phong Cân Đoạn Mạch
Đạt cấp 80 Dùng Hoa Lan Phất Huyệt, Thế Như Phá Trúc tấn công địch, khiến Tốc đánh 2.2%, duy trì 5 giây, đồng thời có 2.1% khiến đối phương Định Thân 5 giây.

Không Thuốc Tự Khỏi
Đạt cấp 80 Thi triển Thổ Nạp Quyết, ngẫu nhiên xóa 1 trạng thái bất lợi của bản thân, 8 giây thi triển 1 lần, khi Không Thuốc Tự Khỏi ở thời gian chờ, thi triển Thổ Nạp Quyết có 22% xóa 1 trạng thái bất lợi của bản thân.

Tọa Hoài Bất Loạn
Đạt cấp 100 Thi triển Cổ Đạo Nhiệt Trường hoặc Hùng Tâm Quyết, mục tiêu Hôn Mê, Choáng, Hỗn Loạn, Định Thân, Trầm Mặc, Trói Buộc, Kháng Hóa Hồ Ly tăng 4.4

Phá Giáp Xuyên Vân
Đạt cấp 100 Thi triển Hùng Tâm Quyết, mục tiêu Chí mạng vật lý tăng 5.75, Phá thuẫn tăng 7, sát thương bỏ qua đỡ đòn tăng 15.

Đạp Bằng Sóng Gió
Đạt cấp 100 Thi triển Cổ Đạo Nhiệt Trường, mục tiêu bỏ qua Kháng Hỏa, Băng, Động, Quang, Điện, Huyễn, Phong tăng 2.4
 
Chat với chúng tôi