Mị Giả

1. Giới Thiệu

Mị Giả sở trường khống chế pháp thuật tầm xa, có các kỹ năng khống chế đặc biệt như định thân, hỗn loạn, gây choáng, trầm mặc, trói buộc, tốc độc nhanh, biết tàng hình, có khả năng phản tiên thủ rất mạnh, là thành phần quan trọng trên chiến trường hay trong các phó bản khó.

2. Kỹ Năng Mị Giả

Kỹ Năng Cấp Yêu Cầu Mô Tả

Cận Chiến Vật Công
Lv 1 [Đơn công – Tấn công đơn lẻ] Tạo sát thương vật lý lập tức lên mục tiêu.

Phong Nhập Tông
Lv 1 [Đơn công - Tấn công lẻ] gây sát thương phong lên mục tiêu, giảm giới hạn máu.

Thủy Vân Du
Lv 5 [Phụ trợ] Tạm thời tăng tốc độ di chuyển tự thân, duy trì liên tục 1 khoảng thời gian.

Phong Quy Vân
Lv 10 [Quần công - Tấn công nhiều mục tiêu] Khiến nhiều mục tiêu rơi vào trong Long Quyền Phong nhận sát thương phong, đồng thời giảm giới hạn máu, Long Quyền Phong tồn tại 1 khoảng thời gian rồi mất.

Thí Hương La
Lv 15 [Vòng sáng] Tạm thời nhận vòng sáng Hương La, gây sát thương lê kẻ địch, đồng thời tăng sát thương với Boss và quái.

Thu Thiên Tác
Lv 21

[Khống chế] Khiến mục tiêu và nhiều quái vật quanh mục tiêu rơi vào trạng thái định thân.


Hỗn La Y
Lv 30 [Khống chế] Khiến mục tiêu rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Ám Hương
Lv 40 [Khống chế] Tấn công ảo, có tỷ lệ gây sát thương theo lượng máu hiện tại của mục tiêu, sát thương ảo không vượt quá 1 giá trị nhất định.

Sơ Ảnh
Lv 50 [Phụ trợ] Khiến bản thân tạm thời rơi vào trạng thái ẩn thân, cấp càng cao càng khó bị nhìn thất, đồng thời tạm thời tăng phòng thủ tự thân.

Mê Tiên Dẫn
Lv 60 [Khống chế] Lấy bản thân làm chuẩn, khiến nhiều mục tiêu trong vòng 4 mét xung quanh rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Tứ Biên Tĩnh
Lv 70 [Tuyệt kỹ] Kỹ năng cao cấp, tạo một vùng trầm mặc, khiến nhiều mục tiêu trong vùng rơi vào trạng thái trầm mặc.

Hồng Hạnh Tuyết Xuân Quang
Lv 70 [Đơn công - Tấn công lẻ] Gây sát thương quang lên mục tiêu, có xác suất gây mù mục tiêu, tấn công mục tiêu bị mù sát thương càng tăng.

Như Mộng Lệnh
Lv 75 [Khống chế] Khiến nhiều mục tiêu trong vòng 4 mét xung quanh rơi vào trạng thái thôi miên, giảm sức kháng giảm khống chế.

Túy Hoa Ấm
Lv 80 [Khống chế] Khiến mục tiêu rơi vào trạng thái choáng.

Lục Mãng Vũ Phong Khinh
Lv 85 [Quần công - Tấn công nhiều mục tiêu] Gây sát thương phong lên nhiều mục tiêu trong chu vi 4 mét, giảm giới hạn máu.

Thanh Bình Lạc
Lv 90 [Bị động] Tăng kháng giảm khống chế tự thân.

Mãn Giang Hồng
Lv 95 [Đơn công - Tấn công lẻ] Liên tục khiến mục tiêu mất máu, chuyển 1 phần máu đó thành máu của bản thân.

Hoàng Hạc Nhiễu Bích Thụ
Lv 100 [Tuyệt kỹ] Tạo 1 vùng khiến nhiều mục tiêu trong vùng này liền rơi vào trạng thái định thân và trạng thái Phong Thanh Hạc Lệ, trong trạng thái này khi dùng kỹ năng sẽ có xác suất rơi vào trạng thái tê liệt. Trong trạng thái tê liệt mỗi giây có tỷ lệ mất máu theo giới hạn máu hiện tại, và giải trừ trạng thái hỗn loạn của nhiều mục tiêu. Đồng thời giảm nhiều sát thương phải chịu của bản thân.

3. Kỹ Năng Thiên Phú

Kỹ Năng Thiên Phú Cấp Yêu Cầu Mô Tả

Nhất Giang Phong
Lv 40 [Bị động] Tăng tấn công pháp thuật, khi dùng  Phong Nhập Tông khiến nhiều kẻ địch trong chu vi 4 mét nhận sát thương phong.

Thanh Thanh Mạn
Lv 40 [Bị động] Sau khi dùng Thu Thiên Tác định thân mục tiêu thành công, sẽ khiến mục tiêu trầm mặc.

Thiên Hương Dẫn
Lv 40 [Bị động] Sau khi dùng Thí Hương La, tạm thời tăng tấn công tự thân, đồng thời trị thương cho tối đa 5 đồng đội tỏng chu vi 5 mét, khiến họ liên tục hồi máu.

Định Phong Ba
Lv 60 [Bị động] Sau khi dùng Thu Thiên Tác định thân mục tiêu thành công, sẽ khiến mục tiêu bị trói.

Mộng Hồn Hương
Lv 60 [Bị động] Sau khi dùng Hương La, tạm thời tăng sát thương lê kẻ địch, đồng thời tạm thời tăng tốc độc di chuyển nhiều nhất 5 đồng đội trong phạm vi 5 mét.

Tô Mạc Già
Lv 60

[Bị động] Giảm tỷ lệ sát thương phải chịu của Mị Giả.


Trú Vân Phi
Lv 80 [Bị động] Khi dùng Thủy Vân Du sẽ giải trừ định thân cho bản thân, và tạm thời tăng kháng băng và kháng định thân.

Huyền Khúc Tiên Âm
Lv 80 [Bị động] Tăng điểm tấn công ảo và sát thương lớn nhất mà tấn công ảo gây ra, sau khi thi triển Ám Hương khiến mục tiêu giảm nguyên tố kháng.

Lăng Ba Khúc
Lv 80 [Bị động] Dùng Mê Tiên Dẫn lập tức ẩn thân, sau khi Lăng Ba Khúc đạt cấp 25 có thể tăng tầm ảnh hưởng của Mê Tiên Dẫn lên chu vi 5 mét.

Túy Phù Quy
Lv 100 [Bị động] Tăng điểm tấn công cố định, khi bị tấn công có xác suất gây hỗn loạn mục tiêu.

Thâm Viện Tĩnh
Lv 100 [Bị động] Tăng phòng thủ cố định, có xác suất gây trầm mặc mục tiêu.

Tề Thiên Lạc
Lv 100 [Bị động] Tăng vĩnh viễn điểm Cường Hỗn Loạn, Cường Huyễn Vựng (choáng), Cường Định Thân.
 
Chat với chúng tôi