Phương Sĩ

1. Giới Thiệu

Phương Sĩ với ưu thế tấn công nhóm pháp thuật tầm xa, dùng 4 nguyên tố băng, hỏa, phong, điện làm chủ đạo, các loại kỹ năng đơn và nhóm, kỹ năng Tiêu Dao Du khiến Phương Sĩ có thể kiểm soát chiến trường, và tùy cơ ứng biến.

2. Kỹ Năng Phương Sĩ

Kỹ Năng Cấp Yêu Cầu Mô Tả

Cận Chiến Vật Công
Lv 1 [Đơn công – Tấn công đơn lẻ] Tạo sát thương vật lý lập tức lên mục tiêu.

Hỏa Phù Chú
Lv 1 [Đơn công - Tấn công lẻ] Gây sát thương hỏa lên đối tượng phía trước.

Băng Phù Chú
Lv 5 [Đơn công - Tấn công lẻ] Gây sát thương băng lên đối tượng phía trước, kèm theo giảm tốc, có xác suất định thân mục tiêu. Hiệu quả định thân trong 20 giây chỉ kích hoạt 1 lần.

Chúc Dung Chỉ Lộ
Lv 10 [Quần công - Tấn công nhiều mục tiêu] Tấn công tuyến tính và gây sát thương hỏa lên nhiều mục tiêu trong phạm vi, khiến mục tiêu liên tiếp chịu sát thương hỏa.

Tiêu Dao Du
Lv 15 [Vị di - Di chuyển vị trí] Tốc biến về phía trước.

Thiên Vũ Địch Phàm
Lv 21

[Quần công - Tấn công nhiều mục tiêu] Mưa băng từ trên trời giáng xuống liên tiếp trong 1 khoảng thời gian, gây sát thương băng lên nhiều mục tiêu, kèm theo hiệu ứng giảm tốc.


Tinh Lưu Điện Trì
Lv 30 [Quần công - Tấn công nhiều mục tiêu] Tấn công và gây sát thương điệu lên nhiều mục tiêu trong phạm vi, có sác xuất thi triển Thiểm Điện Liên nhất định.

Tứ Linh Phi Thăng
Lv 40 [Bị động] Tăng % tỷ lệ tấn công hỏa, băng, phong, điện.

Địa Hỏa Quyết
Lv 50 [Đơn công - Tấn công lẻ] Gây sát thương hỏa lên mục tiêu phía trước nhiều lần, tạm thời rơi vào trạng thái Địa Hỏa Chước Thiêu, trong trạng thái này khi bị Địa Hỏa Quyết tấn công sẽ tăng thêm nhiều sát thương phải chịu, Buff cộng dồn tối đa 6 cấp.

Phong Quyển Trần Sinh
Lv 60 [Quần công - Tấn công nhiều mục tiêu] Gây sát thương phong lên nhiều mục tiêu khi rơi vào trong Long Quyền Phong, giảm giới hạn máu. Long Quyền Phong tồn tại trong 1 khoảng thời gian.

Phiêu Phong Chấn Hải
Lv 70 [Tuyệt kỹ] Gây sát thương phong lên nhiều mục tiêu xuất hiện trên màn hình, giảm giới hạn máu.

Thiên Lôi Quyết
Lv 70 [Đơn công - Tấn công lẻ] Gây sát thương điện nhiều lần lên mục tiêu phía trước, có xác suất thi triển Thiểm Điện Liên. Khiến mục tiêu tạm thời rơi vào trạng thái Thiên Lôi Chấn Nhiếp, trong trạng thái này sẽ tăng tấn công khi dùng Thiên Lôi Quyết, cộng dồn tối đa 6 cấp.

Thiên Hỏa Phẫn Nguyên
Lv 75 [Quần công - Tấn công nhiều mục tiêu] Liên tiếp 3 giây gây sát thương hỏa lên nhiều mục tiêu trong phạm vi, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái Thiên Hỏa Phần Thân, trong trạng thái này tăng sát thương phải chịu khi bị Thiên Hỏa Phần Nguyên tấn công, Buff Thiên Hỏa Phần Thân cộng dồn tối đa 6 cấp.

Sương Phong Loạn Vũ
Lv 80 [Quần công - Tấn công nhiều mục tiêu] Tấn công và gây sát thương lên nhiều mục tiêu trong phạm vi, kèm theo hiệu ứng giảm tốc.

Phúc Ngữ Chân Ngôn
Lv 85 [Buff] Giữ cho kỹ năng không bị ngắt đoạn, có thể miễn giảm trạng thái khống chế, cấp càng cao khả năng miễn giảm càng nhiều, dùng kỹ năng tới số lượng nhất định sẽ mất đi Buff.

Cơ Phong Viễn Dương
Lv 90 [Quần công - Tấn công nhiều mục tiêu] Gâu sát thương băng lên nhiều mục tiêu trong phạm vi, giảm máu tới mức nhất định.

Lôi Động Cửu Thiên
Lv 95 [Quần công - Tấn công nhiều mục tiêu] Liên tiếp 3 giây gây sát thương điện lên nhiều mục tiêu, có sác xuất thi triển Thiểm Điện Liên. Khiến kẻ địch tạm thời rơi vào trạng thái Thiên Lôi Quán Nhĩ, trong trạng thái này sẽ tăng sát thương phải chịu khi bị Lôi Động Cửu Thiên tấn công. Buff của Thiên Lôi Quán Nhĩ cộng dồn tối đa 6 cấp.

Lôi Hỏa Vô Vọng
Lv 100 [Tuyệt kỹ] Gây sát thương hỏa và điện lên nhiều mục tiêu trên màn hình, có xác suất thi triển Thiểm Điện Liên, và giảm tốc độ tấn công.

3. Kỹ Năng Thiên Phú

Kỹ Năng Thiên Phú Cấp Yêu Cầu Mô Tả

Xá Thân Vấn Đạo
Lv 40 [Bị động] Tăng tấn công pháp thuật tự thân, nhưng đồng thời sát thương phải chịu sẽ lớn hơn.

Tứ Linh Hộ Thể
Lv 40 [Bị động] Giảm sát thương phải chịu, tiêu hao một nửa pháp lực chịu sát thương, pháp lwujc không đủ 30% sẽ không giảm sát thương.

Bỏ Cũ Lấy Mới
Lv 40 [Bị động] Liên tục hồi phục pháp lực sau mỗi giây.

Ngự Băng Thuật
Lv 60 [Bị động] Tăng cố định tấn công băng. Sau khi thi triển Sương Phong Loạn Vũ và Thiên Vũ Địch Phàm có xác suất khiến mục tiêu tạm thời định thân, máu càng ít, càng dễ bị định thân.

Ngự Phong Thuật
Lv 60 [Bị động] Tăng cố định tấn công phong. Tăng sát thương phải chịu lên mục tiêu có ít hơn 95% máu khi dùng Phong Quyền Trần Sinh và Ki Phong Viễn Dương.

Ngưng Thần Quyết
Lv 60

[Bị động] Tăng chính xác pháp thuật.


Ngự Hỏa Thuật
Lv 80 [Bị động] Tăng cố định tấn công hỏa, tăng bỏ qua kháng hỏa.

Ngự Lôi Thuật
Lv 80 [Bị động] Tăng cố định tấn công điện, tăng bỏ qua kháng điện.

Địa Sát Quyết
Lv 80 [Bị động] Tăng chí mạng pháp thuật.

Bộ Đạo Quy Nguyên
Lv 100 [Bị động] Sau khi thi triển Tiêu Dao Du, nếu máu ít hơn 40% sẽ hồi phục lượng máu nhất định, đồng thời tạm thời miễn giảm sát thương. Trong 1 khoảng thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 lần.

Tuyết Nhược Hàn Chương
Lv 100 [Bị động] Sau khi thi triển kỹ năng hệ băng, tăng tấn công băng tự thân, sau khi bị tấn công hiệu quả sẽ mất. Trong 1 khoảng thời gian chỉ có thể kích hoạt 1 lần.

Đại Âm Hi Thanh
Lv 100 [Bị động] Sau khi thi triển Phúc Ngữ Chân Ngôn, tăng tấn công pháp thuật tự thân, giảm sát thương phải chịu, liên tục trong 1 khoảng thời gian.
 
Chat với chúng tôi