Xạ Thủ

1. Giới Thiệu

Xạ Thủ với sở trường tấn công vật lý từ xa, dùng 3 nguyên tố hỏa, độc, băng để tấn công, trong đó khống chế hệ băng làm chủ, các nguyên tố còn lại bổ trợ và nâng cao năng lực. Đồng thời có các kỹ năng như đẩy lùi kẻ địch, tăng tầm bắn, triệu hồi tiễn pháp.

2. Kỹ Năng Giáp Sĩ

Kỹ Năng Cấp Yêu Cầu Mô Tả

Cận Chiến Vật Công
Lv 1 [Đơn công – Tấn công đơn lẻ] Tạo sát thương vật lý lập tức lên mục tiêu.

Lưu Hỏa
Lv 1 [Đơn công - Tấn công lẻ]  Tạo sát thương vật lý lập tức lên mục tiêu, kèm theo trạng thái thiêu cháy, trong trạng thái này chịu sát thương hỏa liên tục.

Hổ Bí – Xung
Lv 5 [Đơn công - Tấn công lẻ]  Tạo sát thương vật lý lập tức lên mục tiêu, kèm trạng thái giảm tốc, trong trạng thái này tạm thời giảm tốc độ di chuyển.

Huyết Độc Thấu Cốt
Lv 10 [Quần công - Tấn công nhiều mục tiêu] Tấn công nhóm theo đường thẳng, gây sát thương lên nhiều mục tiêu trong phạm vi, kèm theo trạng thái trúng độc, trong trạng thái trúng độc liên tục gây sát thương, mục tiêu trong trạng thái thiêu cháy sát thương càng tăng.

Hiết Vĩ
Lv 15 [Đơn công - Tấn công lẻ]  Gây sát thương vật lý lên mục tiêu, kèm theo trạng thái trúng độc, trong trạng thái trúng độc tạo sát thương liên tiếp, với mục tiêu trong trạng thái thiêu cháy sát thương càng tăng.

Phong Hỏa Tứ Khởi
Lv 21

[Quần công - Tấn công nhiều mục tiêu] Chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn rồi mất, mỗi giây đều gây sát thương lên mục tiêu trong khu vực.


Thiên Quân
Lv 30 [Bị động] Khi xạ thủ trang bị cung nỏ, lực tấn công tăng.

Cự Nhân Thiên Lý
Lv 40 [Quần khống - Khống chế nhiều mục tiêu] Đẩy nhiều mục tiêu ra xa, sau khi cấp độ tăng lên sẽ tăng xác suất và số lượng kẻ địch bị đẩy ra xa.

Tâm Huyền
Lv 50 [Đơn công - Tấn công lẻ] Gây sát thương vật lý lên mục tiêu, có xác suất gây choáng mục tiêu, kẻ địch càng ít máu xác suất gây choáng càng tăng.

Nghệ Xạ Cửu Nhật
Lv 60 [Quần công - Tấn công nhiều mục tiêu] Tấn công nhiều mục tiêu trong phạm vi, gây sát thương vật lý, kèm trạng thát thiêu cháy, liên tục tạo sát thương hỏa.

Bách Bộ Xuyên Dương
Lv 70 [Tuyệt kỹ] Thư kích gây sát thương vật lý lên mục tiêu, đồng thời kèm theo trạng thái trầm mặc.

Vạn Tiễn Trận
Lv 70 [Triệu hồi] Triệu hồi tiễn tháp tấn công nhiều mục tiêu trong phạm vi, tiễn tháp có thời gian duy trì, chỉ có thể tấn công, không thể di chuyển.

Cô Chú Nhất Trịch
Lv 75 [Đơn công - Tấn công lẻ] Gây sát thương vật lý lên mục tiêu ở gần, sát thương giảm máu tự thân càng cao.

Mãn Dẫn Cung
Lv 80 [Bị động] Tăng xạ trình kĩ năng cá nhân.

Băng Thiên Tuyết Diêu
Lv 85 [Quần công - Tấn công nhiều mục tiêu] Gây sát thương vật lý lên nhiều mục tiêu trong phạm vi trước mặt, kèm theo trạng thái giảm tốc.

Vạn Trùng Thực Thể
Lv 90 [Quần công - Tấn công nhiều mục tiêu] Gây sát thương vật lý lên nhiều mục tiêu phía trước, kèm theo sát thương độc liên tiếp, với mục tiêu trong trạng thái thiêu cháy sát thương càng cao.

Thạch Phá Thiên Kinh
Lv 95 [Bị động] Tăng giáp, toàn bộ tính kháng cự và sát thương chí mạng tự thân.

Tiễn Vũ Lưu Tinh
Lv 100 [Tuyệt kỹ] Kĩ năng cuối, xuất hiện vô số mũi tên từ trên trời cắm xuống, tạp sát thương vật lý và sát thương băng lên nhiều mục tiêu phía trước, đồng thời giảm tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển, tăng giáp tự thân.

3. Kỹ Năng Thiên Phú

Kỹ Năng Thiên Phú Cấp Yêu Cầu Mô Tả

Cường Cung Kình Nỏ
Lv 40 [Bị động] Tăng điểm vật công cố định tự thân.

Kiếm Bạt Nỏ Trương
Lv 40 [Bị động] Sau khi thi triển kỹ năng, tăng tạm thời tấn công tự thân, duy trì 3 giây, Buff này chồng  lên tối đa 6 tầng.

Bát Nhã Cố
Lv 40 [Bị động] Tăng điểm phòng thủ cố định tự thân.

Lăng Ba Vi Mộ
Lv 60 [Bị động] Tăng né tránh vật lý và né tránh pháp thuật tự thân.

Cố Bộ Tự Phong
Lv 60 [Bị động] Khi dùng Cự Nhân Thiên Lý có xác suất làm định thân mục tiêu xung quanh.

Lối Thoát
Lv 60

[Bị động] Sau khi dùng Cự Nhân Thiên Lý tạm thời tăng tốc độ di chuyển và phòng thủ, thi triển xong sẽ mất.


Phá Phủ Trầm Châu
Lv 80 [Bị động] Tăng tấn công vật lý tự thân, nhưng kháng cự tự thân sẽ giảm.

Tàng Ly Thất Thương
Lv 80 [Bị động] Tăng tấn công vật lý tự thân, nhưng sát thương phải chịu cũng tăng.

Thương Khung Ẩm Vũ
Lv 80 [Bị động] Tăng điểm chí mạng tự thân.

Vạn Tiễn Tề Phát
Lv 100 [Bị động] Tăng xác suất tấn công tiễn pháp, nhưng không quá một giá trị nhất định.

Hậu Nghệ Hận Nguyệt
Lv 100 [Bị động] Tăng cố định tấn công hỏa, băng, độc, tăng sát thương của kỹ năng Tâm Huyền và tỷ lệ gây choáng.

Bách Phát Bách Trúng
Lv 100 [Bị động] Tăng điểm miễn giảm sát thương của xạ thủ khi đánh trúng, phá thuẫn, bỏ qua kháng cự.
 
Chat với chúng tôi