Y Sư

1. Giới Thiệu

Y Sư trị thương pháp thuật tầm xa, Y Sư có nhiều kỹ năng phụ trợ như bơm máu, giải trừ khống chế, hồi sinh, phản ẩn, đồng thời có thể tự bảo vệ mình và gây sát thương liên tiếp, dù PVE hay PVP đều thể hiện khả năng support tốt. Khi đánh BOSS, có thể gây sát thương mạnh bằng việc tấn công ảo.

2. Kỹ Năng Y Sư

Kỹ Năng Cấp Yêu Cầu Mô Tả

Cận Chiến Vật Công
Lv 1 [Đơn công – Tấn công đơn lẻ] Tạo sát thương vật lý lập tức lên mục tiêu.

Thiên Lí Quang
Lv 1 [Đơn công - Tấn công lẻ] Gây sát thương quang lên mục tiêu, có xác suất khiến kẻ địch mù mắt.

Cam Lộ Quyết
Lv 5 [Trị thương] Trị thương cho mình và đồng đội còn ít máu trong vòng 7 mét, đồng thời khiến đồng đội liên tục tự hồi phục.

Đoạn Trường Thảo
Lv 10 [Quần công - Tấn công nhiều mục tiêu] Rắc thuốc độc trên mặt đất, liên tiếp gây sát thương độc lên nhiều mục tiêu.

Tục Độc
Lv 15 [Đơn công - Tấn công lẻ] Liên tiếp gây sát thương độc lên mục tiêu phía trước.

Hồi Hương Thấu Cốt
Lv 21

[Quần công - Tấn công nhiều mục tiêu]  Gây sát thương độc lên nhiều mục tiêu rơi vào trong Sương Độc, Sương Độc duy trì 1 khoảng thời gian.


Hoàng Dương Đảo Âm
Lv 30 [Phụ trợ] Hồi sinh cho 1 đồng đội, hồi phục lượng máu nhất định, mục tiêu sau khi được hồi sinh tạm thời rơi vào trạng thái Hư Nhược.

Câu Vẫn Xạ Võng
Lv 40 [Phụ trợ] Gây sát thương liên tiếp lên mục tiêu trong phạm vi, giảm thù hận trên quái vật, khiến bản thân tạm thời rơi vào trạng thái Chân Thị, có thể nhìn thấy mục tiêu tàng hình.

Lưỡng Điện Châm
Lv 50 [Phụ trợ] Tăng tấn công độc tự thân, giải độc cho bản thân và đồng đội xung quanh, tạm thời tăng sức kháng độc.

Hộ Tâm Đảm
Lv 60 [Phụ trợ] Giải trừ trạng thái định thân, trói, choáng, thôi miên, hỗn loạn và trầm mặc cho bản thân và đồng đội trong phạm vi 5 mét, cấp kỹ năng càng cao, xác suất xuất giải trừ khống chế càng lớn. Đồng thời tạm tăng kháng giảm khống chế tự thân.

Ích Khí An Hồn
Lv 70 [Trị thương] Có xác suất hồi phục cho mục tiêu phía trước và đồng đội xung quanh, sức trị thương tương ứng với sức tấn công pháp thuật.

Huyền Hồ Tế Thế
Lv 70 [Tuyệt kỹ] Kỹ năng cao cấp, thi triển Nhược Thủy Trướng, hồi máu và giải trừ trạng thái khống chế cho tất cả đồng đội, lượng trị thương tương ứng với cấp kỹ năng  và tỷ lệ tấn công pháp thuật.

Khống Thanh Thái Nhất
Lv 75 [Đơn công - Tấn công lẻ] Gây sát thương ảo cho mục tiêu phía trước.

Hồn Thường Uyển Đồng
Lv 80 [Bị động] Sau khi chết Y Sự có thể dùng kỹ năng hồi sinh bản thân, sau khi hồi sinh tạm tăng phòng thủ, duy trì trong 1 khoảng thời gian.

Liên Kiều Ký Sinh
Lv 85 [Đơn công - Tấn công lẻ] Hút lấy pháp lực của mục tiêu và chuyển thành điểm pháp lực của bản thân, gây sát thương độc liên tiếp.

Cam Toại Phụ Tử
Lv 90 [Quần công - Tấn công nhiều mục tiêu] Gây sát thương độc lên nhiều mục tiêu rơi vào trong Độc Tráo, Độc Tráo duy trì trong thời gian nhất định rồi mất.

Quảng Mộc Hương
Lv 95 [Bị động] Tăng hiệu quả trị thương, hiệu quả này vô hiệu đối với Huyền Hồ Tế Thế.

Thập Đại Công Lao
Lv 100 [Tuyệt kỹ] Tạo lá chắn cho đồng đội và bản thân, chuyển một phần sát thương phải chịu thành trị thương, kèm theo trạng thái Diệu Thủ Hồi Xuân lên 1 số đồng đội, trong trạng thái này người chết có thể tự hồi sinh.

3. Kỹ Năng Thiên Phú

Kỹ Năng Thiên Phú Cấp Yêu Cầu Mô Tả

Vương Bất Lưu Hành
Lv 40 [Bị động] Tăng điểm tấn công pháp thuật cố định, tăng tỷ lệ sát thương khi đánh quái (trừ Boss).

Ngọc Lộ Phòng Phong
Lv 40 [Bị động] Tăng kháng giảm khống chế cố định.

Cố Bản Bồi Nguyên
Lv 40 [Bị động] Tăng phòng thủ cố định.

Cửu Lý Thái Xung
Lv 60 [Bị động] Tăng chính xác pháp thuật tự thân.

Ngọc Đường Hoa Cái
Lv 60 [Bị động] Sau khi dùng Câu Vẫn Xạ Võng, mỗi giây hồi phục lượng máu nhất định cho đồng đội xung quanh, nhưng không gây sát thương cho kẻ địch xung quanh.

Thanh Nang Diệu Thủ
Lv 60

[Bị động] Sau khi hồi sinh mục tiêu, không rơi vào trạng thái Hư Nhược, tạm thời tăng sức tấn công.


Hư Thể Tiêu Cốt
Lv 80 [Bị động] Khi dùng Đoạn Trường Thảo, tạm thời giảm hiệu quả trị thương của mục tiêu.

Lao Tâm Đoạn Huyết
Lv 80 [Bị động] Khi dùng Liên Kiều Kí Sinh khiến mục tiêu rơi vào trạng thái kiệt quệ, trong trạng thái này tăng nhiều sát thương khi bị Liên Kiều Kí Sinh tấn công, trạng thái kiệt quệ tối đa cộng dồn 6 cấp.

Linh Hư Thiên Lý
Lv 80 [Bị động] Tăng né tránh và kháng chí mạng tự thân.

Thảo Mộc Hợp Hoan
Lv 100 [Bị động] Sau khi dùng Câu Vẫn Xạ Võng, tạm thời tăng tấn công của đồng đội.

Huyết Dư Truy Phong
Lv 100 [Bị động] Khi nhận sát thương, có xác suất tạm thời tăng tốc độ di chuyển và miễn thương tự thân, sau khi dùng xong kỹ năng, hiệu quả sẽ mất.

Bách Hội Dung
Lv 100 [Bị động] Khi bản thân bị tấn công sẽ nhận 1 tầng trạng thái Bách Hội Giao Dung, trong trạng thái này khi được Cam Lộ Quyết hoặc Ích Khí An Hồn trị thương sẽ tăng lượng trị thương và giải trừ trạng thái Bách Hội Giao Dung. Bách Hội Giao Dung tối đa cộng dồn 6 tầng.
 
Chat với chúng tôi