Hướng Dẫn

Chế Tác Thời Trang

Quý Thiếu Hiệp kính mến,

Đổi màu như ý – Tự do sáng tạo – Thể hiện cá tính là những gì tính năng độc đáo sau đây đem lại cho phiên bản mới.

Khi sở hữu bất kỳ một món Thời trang, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện giao diện Đổi Màu Thời Trang. Quý Thiếu Hiệp có thể tự do thỏa thích chế tác, phối màu Thời trang đó theo ý mình.

Ngoài ra, phiên bản mới còn mang lại bộ thời trang mới lạ đi kèm với tính năng đổi màu thời trang: Ngự Miêu Cẩm Thử.


Thời trang Ngự Miêu Cẩm Thử


Ngự Miêu Cẩm Thử cùng Tiểu Kê Báo Hỷ


Ngự Miêu Cẩm Thử cùng Cửu Vĩ Hồ


Ngự Miêu Cẩm Thử cùng Hỉ Thước Báo Xuân

 
Chat với chúng tôi