Hướng Dẫn

Đại Hội Tỷ Võ

Đại Hội Tỷ Võ Thiên Hạ Đệ Nhất

1. Thời Gian
 • Báo danh: (Tuần thứ 2 của tháng) Thứ 2 bắt đầu từ 00:00 đến thứ 7 13:00.
 • Vào bản đồ: (Tuần thứ 2 của tháng) Thứ 7 bắt đầu từ 13:00 đến 13:30.
 • Tỷ võ: (Tuần thứ 2 của tháng) Thứ 7 bắt đầu từ 13:00 đến khi kết thúc.

 

2. Điều Kiện

Nhân vật đạt Level 50 trở lên.

3. Giới Thiệu
 • Vào thứ 2 của tuần thứ 2 mỗi tháng (nếu ngày đầu tiên của tháng đó là chủ nhật, thì ngày chủ nhật đó tính là ngày cuối tuần của tháng trước, không tính cho tháng này), Thiếu Hiệp có thể vào giao diện của Đại Hội Tỷ Võ báo danh cho đến thứ 7 13:00.
 • Sau khi báo danh, sẽ được tự động chia đội dựa theo Level gồm 50 - 69 đội Tân Nhuệ, 70 - 89 đội Anh Võ, 90 - 109 đội Thần Dũng, 110 - 129 đội Thiên Cang, 129 trở lên đội Thiên Nguyên.
 • Trước 13:30 bắt đầu tỷ võ, Thiếu Hiệp có thể vào đội của mình chuẩn bị, sau đó hệ thống sẽ tự động đưa 5 đội vào bản đồ.
 • Tỷ võ theo quy tắc hai hiệp thua bị loại, đội thua trận đầu tiên không bị loại ngay mà được xếp đấu với 1 đội thua khác, nếu bị thua ở hiệp này thì bị loại. Đội bị loại sẽ được truyền tống ra khỏi phó bản.
 • Mỗi 365s hệ thống sẽ ghép 1 lần, cho đến khi tìm ra được đội cuối cùng. Thời gian thi đấu là 300s. Đại hội tỷ võ cho phép Thiếu Hiệp xem thi đấu.
4. Quy Tắc

Tỷ võ dựa theo nguyên tắc 5 hiệp - 3 hiệp thắng. Hiệp 1, 3 và 5 là 1 vs 1. Hiệp 2 và 4 là đánh đồng đội. Trước mỗi hiệp bắt đầu, đội trưởng có thể chọn người ra đấu 1 vs 1.

5. Xét Thắng - Thua

Tỷ võ dựa theo quy tắc 3 hiệp thắng 2, nếu hai đội trong thời gian quy định không phân thắng bại, hệ thống sẽ dựa theo nguyên tắc sau xác định:

 • Bên nào người còn sống nhiều bên đó thắng.
 • Nếu số người ngang nhau, hệ thống sẽ xét lượng xuất chiến, thi triển, đội nào cao đội đó thắng.
6. Điểm Tích Lũy

Điểm tích lũy của đại hội tỷ võ có thể đổi được đạo cụ thuộc tính vĩnh viễn. Mỗi hiệp thắng sẽ có 2 điểm, thua có 1 điểm, không phân thắng bại đều nhận 2 điểm. Mỗi hiệp người thắng còn nhận được Bạc.

7. Phần Thưởng
 • Điểm tích lũy có thể dùng để đổi vật phẩm là điểm thuộc tính cơ bản.
 • Phần thưởng tích điểm: Sử dụng vật phẩm sau khi đổi có thể cộng 1 điểm cho tất cả thuộc tính cơ bản.
 • Danh hiệu: Phân thành Quán Quân, Á Quân, Quý Quân đều nhận được danh hiệu tương ứng là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Những danh hiệu này tăng thêm BUFF cho nhân vật.
8. Giới Thiệu Phó Bản

Khu vực chuẩn bị - tập dượt

Tình hình thi đấu

Võ đài thi đấu

 
Chat với chúng tôi