Hướng Dẫn

Giới Thiệu Môn Phái Hoạ Hồn

Giới Thiệu

Họa Hồn là môn phái có thể nói là toàn diện trong Thiện Nữ Mobile, những kỹ năng của Họa Hồn bao gồm cả sát thương, phòng thủ, khống chế và hỗ trợ, tuy nhiên đi cùng sự toàn diện lại là bài toán khó trong việc điều khiển nhân vật Họa Hồn được chính xác và hiệu quả. Sở hữu nhiều phong cách chơi rất tùy biến, Họa Hồn có thể giữ được nhiều vị trí cũng đội hình nhưng tốt nhất vẫn là việc gây sát thương đơn mục tiêu.

Kỹ Năng Hoạ Hồn

Họa Hồn có những kỹ năng có thể sử dụng nhiều lần, mỗi lần sử dụng được gọi là một đoạn kỹ năng.

Chia làm 2 loại: kỹ năng thông thường và Thủy Mặc kỹ (có thể sử dụng màu mực để tạo ra hiệu quả khác nhau), ngoài ra còn có 12 kỹ năng Thiên Phú.

  • Kỹ Năng Thường:
Nhóm Kỹ Năng Tên Kỹ Năng Hình Ảnh Mô Tả
Tả Thực

Bút Tẩu Long Xà

- Gây sát thương hệ Thủy  theo đường thẳng

- Cấp yêu cầu: Lv 10

Không Linh Bút

- Tại vị trí chỉ định, vẽ ra ảo ảnh Không Linh Bút, gây sát thương khu vực. Dùng kỹ năng Đầu Bút Phá Ảo sẽ tạo ra hiệu ứng nổ  (tạo trạng thái Vỡ Vụn)

- Cấp yêu cầu: Lv 21

Tiểu Hà Sơ Trán

- Tại vị trí chỉ định, vẽ ra ảo ảnh Ao Sen, gây sát thương khu vực và có xác suất làm chậm di chuyển đối phương. kỹ năng giai đoạn 2 Ngư Liên Du cũng tạo ra hiệu quả tương tự (không gây làm chậm). Dùng kỹ năng Đầu Bút Phá Ảo sẽ tạo ra hiệu ứng nổ  (tạo trạng thái Vỡ Vụn)

- Cấp yêu cầu: Lv 85

Truyền Thần

Thủy Vựng Mặc Chương

- Kỹ năng Bị Động: Tăng sát thương hệ Thủy, chính xác.

- Cấp yêu cầu: Lv 15

Lâm Kính Tự Tả

- Tạo nên một phân thân chiến đấuu. Phân Thân sẽ yếu đi theo thời gian

- Khi sinh ra có xác suất lớn khiến cho kẻ định đổi mục tiêu hiện tại thành Phân Thân.

- Khi Phân Thân tấn công có xác suất đổi mục tiêu hiện tại của đối tượng thành phân thân

- Cấp yêu cầu: Lv 30

Tuyệt Kỹ

Họa Long Điểm Tinh

- Đoạn thứ nhất (Họa Long): Vẽ rồng vây quanh kẻ địch trong phạm vi 12 ô, đồng thời giảm tốc độ di chuyển 100% duy trì 10s.

- Đoạn thứ hai: kích hoạt thêm lần nữa có thể tụ lực ngắn hạn sau đó gây cho kẻ địch bị rồng vây quanh sát thương Thủy cùng với trạng thái Họa Long Điểm Tinh, gây sát thương trong 10s tiếp

- Cấp yêu cầu : Lv 70

Thiên Địa Lưu Bạch

- Lấy bản thân làm trung tâm, gây sát thương Thủy 3 lượt cho kẻ địch xung quanh, phạm vi mở rộng dần.

- Gây hiệu ứng Trất Tức (gây sát thương lớn, ảnh hưởng bởi tấn công và nội lực)

- Có xác suất gây Đóng Băng địch (không thể tấn công, di chuyển và

- Cấp yêu cầu : Lv100

  • Thủy Mặc kỹ: mỗi khi kỹ năng đạt 13, 21, 29 sẽ mở khóa hệ màu mới với các hiệu ứng, hoặc thay đổi hoàn toàn kỹ năng, Thiếu Hiệp có thể chọn ra màu bất cứ loại màu nào đủ điều kiện để sử dụng cho kỹ năng. Ngoài màu mực cơ bản sẽ có 3 loại khác là Đan Chu(Đỏ) , Điện Thanh (Xanh), Tương Hoàng (Vàng).
Nhóm Kỹ Năng Tên Kỹ Năng Hình Ảnh Mô Tả
Tả Thực

Điểm Mặc Thành Đài

Yêu cầu: Cấp 1

- Gây sát thương Thủy theo đường thẳng.

- Đan Chu: gây thêm hiệu ứng Trất Tức (gây sát thương theo thời gian dựa trên nội lực) và đổi thành kỹ năng thành kỹ năng định hướng.

- Điện Thanh: có xác suất Đóng Băng làm chậm mục tiêu và đổi thành kỹ năng thành kỹ năng định hướng.

- Tương Hoàng: không gây sát thương Thủy trực tiếp nữa, nhưng sẽ gây ra hiệu quả Trất Tức mạnh hơn.

Phá Mặc Vận

Yêu cầu: Cấp 60

- Tấn công đơn mục tiêu gây sát thương Thủy và hiệu quả Trất Tức. Nếu mục tiêu bị trạng thái Vỡ Vụn từ Đầu Bút Phá Ảo, tăng sát thương.

- Đan Chu: chuyển kỹ năng thành định hướng, tăng số lượng chiêu thức bắn ra Điện Thanh: chuyển kỹ năng thành định hướng, sau khi chạm phải kẻ địch sẽ không gây hiệu ứng Trất Tức nữa mà sẽ gây sát thương phạm vi, sát thương trực tiếp tăng mạnh. Không tăng sát thương khi đối phương có hiệu ứng vỡ vụn.

- Tương Hoàng: chuyển kỹ năng thành định hướng, sau khi chạm phải kẻ địch sẽ gây sát thương phạm vi, đồng thời có xác suất làm chậm và Đóng Băng kẻ địch. Không tăng sát thương khi đối phương có hiệu ứng vỡ vụn.

Trang Chu Mộng Điệp

Yêu cầu: Cấp 95

- Tấn Công sát thương đơn mục tiêu và hiệu quả Trát Tức. Tăng sát thương nếu đối phương đang bị trạng trái Vỡ Vụn từ kỹ năng Đầu Bút Phá Ảo

- Đan Chu: chuyển kỹ năng thành định hướng, tăng số lượng Hồ Điệp bắn ra. Giảm sát thương trực tiếp và sát thương Trất Tức.

- Điện Thanh: chuyển kỹ năng thành định hướng, Hồ Điệp sẽ tấn công nhiều mục tiêu theo đường thẳng rồi tiếp tục quay về gây thêm một lần sát thương, sau đó Họa Hồn được hồi sinh lực. Giảm rất nhiều sát thương trực tiếp và sát thương Trất Tức.

- Tương Hoàng: chuyển kỹ năng thành định hướng. Giảm nhiều sát thương trực tiếp và sát thương Trất Tức. Theo số lượng kẻ địch trúng chiêu càng nhiều sẽ gây ra hiệu ứng Mộng Mơ cấp càng cao. Kết thúc hiệu ứng Mộng Mơ gây lượng lớn sát thương.

Tả Ý

Lạc Mặc Ngấn

Yêu cầu: Cấp 5

- Kỹ năng: lùi nhanh về phí sau (thời gian hồi chiêu sẽ ngắn nhất)

- Đan Chu: chuyển thành di chuyển nhanh về phía trước.

- Điện Thanh: lùi về về sau đồng thời xóa 1 trạng thái bất lợi.

- Tương Hoàng: Thử hủy trạng thái giảm tốc, định thân thường gặp, và lùi nhanh về phía sau.

Đầu Bút Phá Ảo

Yêu cầu: Cấp 50

- Kỹ năng: di chuyển về phía trước kích nổ các ảo ảnh tạo ra từ kỹ năng Tiểu hà Sơ Trán, Ngư Liên Du, Không Linh Bút tạo thành hiệu ứng Vỡ Vụn cho địch nhân.

- Đan Chu: chuyển thành kỹ năng mục tiêu, đẩy kẻ địch xung quanh mục tiêu ra xa.

- Điện Thanh: thêm hiệu quả tăng phòng thủ bản thân trong 3 giây.

- Tương Hoàng: nhận 3 giây hiệu quả Bút Lạc Vô Thanh (khi bị tấn công có xác suất khiến kẻ địch bị dính hiệu ứng trầm mặc)

Tứ Quân Tử

Yêu cầu: Cấp 70

- Kỹ năng: Thiết lập hàng trúc, gây sát thương Thủy và giảm hiệu quả ẩn thân địch trong khu vực.

- Đan Chu: tạo hàng hoa mai, cản đường đi cả ta và địch.

- Điện Thanh: thiết lập khu vực hoa Lan quanh bản thân, giúp bản thân và đồng đội tàng hình.

- Tương Hoàng: thiết lập bẫy hoa cúc , giảm tốc độ di chuyển và tốc độ đánh trong khu mục tiêu.

Nghiễn Thành Băng

Yêu cầu: Cấp 75

- Kỹ năng: Gây sát thương và Đóng Băng nhiều kẻ địch xung quanh (khi Đóng Băng không thể tấn công, di chuyển và sử dụng vật phẩm)

- Đan Chu: giảm số lượng mục tiêu có thể Đóng Băng, giảm thời gian hồi chiêu.

- Điện Thanh: tăng phạm vi ảnh hưởng, nhưng giảm số lượng mục tiêu có thể Đóng Băng.

- Tương Hoàng: Tương Hoàng: tăng thời gian Đóng Băng nhưng giảm số lượng mục tiêu có thể Đóng Băng.

Triêu Lộ

Yêu cầu: Kỹ năng đột phá

- Kỹ năng: Khiến địch phía trước rơi vào bóng nước, bị định thân và chịu sát thương Thủy, nếu địch thi triển kỹ năng trong thời gian hiệu quả sẽ nhận sát thương phản đòn.

- Đan Chu: tăng thời gian hiệu ứng, sát thương phản đòn giảm.

- Điện Thanh: tăng phạm vi có thể gây hiệu ứng, giảm sát thương phản đòn.

- Tương Hoàng: tạm bao bọc bản thân bởi bóng nước, có xác suất xóa toàn bộ trạng thái xấu của bản thân (bao gồm Lưu Huyết từ chiêu Nộ Long Trảo), sau khi Họa Hồn dùng kỹ năng hiệu quả sẽ biến mất.

Truyền Thần

Phiêu Dật

- Kỹ năng có 2 đoạn sử dụng: đoạn 1 sẽ tạo hiệu quả giảm sát thương (theo %) nhận vào duy trì 10 phút, khi sử dụng kỹ năng đoạn 2 sẽ hồi một lượng sinh lực và hủy hiệu quả giảm sát thương.

- Giảm hiệu quả giảm sát thương, đồng thời khi bị tấn công sẽ có xác suất tăng tốc độ di chuyển của bản thân.

- Giảm hiệu quả giảm sát thương, đồng thời khi kẻ địch tấn công sẽ có xác suất bị giảm tốc độ di chuyển và kháng Thủy và Băng.

- Giảm hiệu quả giảm sát thương Khi dùng kỹ năng đoạn 2 sẽ nhận được thêm hiệu quả tăng Phòng Thủ và kháng tất cả khống chế (trừ Hóa Đá và Đóng Băng).

Tranh Vạn Tượng

- Kỹ năng: nhận hiệu quả đỡ đòn mỗi lần bị tấn công, có giới hạn số lần có thể giảm.

- Giảm hiệu quả giảm đỡ đòn và tăng giới hạn số lần có thể giảm.

- Giảm hiệu quả đỡ đòn nhưng khi bị tấn công sẽ có xác suất xóa 1 trạng thái xấu ngẫu nhiên.

- Giảm hiệu quả đỡ đòn nhưng khi bị tấn công có xác suất giúp di chuyển bản thân tăng tăng tốc độ di chuyển bản thân.

Vân Triền Thân

- Kỹ năng: có 2 đoạn sử dụng: đoạn 1 sẽ tăng phòng thủ bản thân duy trì 10 phút, khi sử dụng kỹ năng đoạn 2 sẽ nhận hiệu quả miễn dịch toàn bộ sát thương và hiệu quả khống chế trong thời gian ngắn.

- Giảm hiệu quả tăng phòng thủ nhưng nhận thêm kháng nguyên tố.

- Giảm hiệu quả tăng phòng thủ nhưng tăng kháng tất cả khống chế (trừ Hóa Đá và Đóng Băng).

- Lượng vật phòng tăng lên nhưng giảm lượng pháp phòng nhận được.

  • Kỹ Năng Thiên Phú
Nhóm Thiên Phú Tên Kỹ Năng Hình Ảnh Hiệu Quả Kỹ Năng
Thiên Phú Cấp 40

Vận Bút Thành Binh

- Tăng Pháp Công

- Cấp yêu cầu: Lv 40

Ý Tại Bút Tiên

- Tăng Chính Xác

- Cấp yêu cầu: Lv 40

Điểm Mặc Bất Nhiễm

- Tăng Kháng Thủy

- Cấp yêu cầu: Lv 40

Thiên Phú Cấp 60

Tảo Y Xuất Thủy

- Tăng kháng tất cả kháng nguyên tốt, khi bị tấn công sẽ phản đòn dựa trên sức phòng thủ bản thân.

- Cấp yêu cầu: Lv 60

Tế Công Lưu Ảnh

- Tăng hiệu quả giảm tốc của đoạn thứ nhất Kỹ năng họa Long Điểm Tinh, đồng thời giảm hiệu quả ẩn thân của kẻ địch trong 11 giây.

- Cấp yêu cầu: Lv 60

Lạc Mặc Vô Ngấn

- Dùng Đầu Bút Phá Ảo có xác suất xóa ngẫu nhiên 1 trạng thái bất lợi của bản thân. Nếu không có trạng thái bất lợi thì trong 3s sẽ tăng né tránh.

- Cấp yêu cầu: Lv 60

Thiên Phú Cấp 80

Thủy Tịnh Không Minh

- Thay thế hiệu quả Kỹ năng đoạn 2 của Kỹ năng Vân Triền Thân từ miễn toàn bộ sát thương và khống chế (thời gian ngắn) thành: miễn toàn bộ khống chế (trừ Hóa Đá và Đóng Băng trong thời gian dài).

- Cấp yêu cầu: Lv 80

Tố Sương Phong

- Phá Mặc Vận, Trang Chu Mộng Điệp hệ màu cơ bản và Đan Chu kèm tấn công Thủy chuyển hóa thành át thương Băng.

- Cấp yêu cầu: Lv 80

Trúc Tàn Phong Vũ

- Tăng bỏ qua kháng Thủy

- Cấp yêu cầu: Lv 80

Thiên Phú Cấp 100

Ý Hoãn Thần Thỉ

- Bị tấn công có xác suất giảm tốc độ tấn công của kẻ địch.

- Cấp yêu cầu: Lv 100

Thiết Họa Ngân Câu

- Tăng Chí Mạng Pháp Thuật.

- Cấp yêu cầu: Lv 100

Phong Cốt

- Bị sát thương chí mạng sẽ hồi Phục sinh lực hủy trạng thái bất lợi, trong 5s tăng kháng tất cả khống chế (trừ Hóa Đá và Đóng Băng).

- Cấp yêu cầu: Lv 100

 
Chat với chúng tôi