Hướng Dẫn

Hoạt Động Thanh Dương Chiến

Nội Dung

 • Thời gian: Hoạt động được mở vào Thứ 7Chủ Nhật các tuần 1- 3 - 5 của tháng.
 • Hình thức: Cần tổ đội ít nhất 3 người để tham gia hoạt động. Trong thời gian 2 ngày diễn ra tính năng Thanh Dương Chiến, mỗi Thiếu hiệp được tham gia tối đa 5 lần.

Giới Thiệu

 • Hoạt động gồm 10 ải với độ khó tăng dần. Trong đó gồm 2 Ải lớn là Ải 5 và Ải 10.
Ải 5: Thiếu Hạo


Giao diện hoạt động

 • Thiếu Hạo có 2 giai đoạn biến đổi:
  • Sau khi mất 10% máu sẽ biến thành Đại Bàng.
  • Từ 90% ~ 30% là giai đoạn Đại Bàng .
  • Trong lúc đó, hễ cách 60 giây sát thương Phong 1 lần, giãn cách 15 giây, người trúng đòn sẽ mất lượng máu lớn, tổng cộng phóng thích 4 lần, cho tới khi bao trùm toàn bản đồ.


Giao diện hoạt động

 • Còn 30% máu, Thiếu Hạo biến thành Phượng Hoàng.
  • Từ 30% ~ 0% là giai đoạn Phượng Hoàng.
  • Cách 5s sẽ ra chiêu Luyện Ngục, 1 lần có khả năng mất máu phạm vị rộng. Luyện Ngục sẽ tăng thêm tầng debuff "Phần Thân", mỗi lần trúng Luyện Ngục - Phần Thân tăng thêm 1 tầng, cao nhất 20 tầng
  • Phần Thân sẽ giảm % máu, tầng càng cao lượng máu giảm cảng nhiều.


Giao diện hoạt động

 • Tiêu diệt Phượng Hoàng sẽ biến thành 5 trứng Phượng Hoàng.
 • Trứng Phượng Hoàng xuất hiện rải rác, Thiếu hiệp cần tiêu diệt tất cả trứng để ngăn Phượng Hoàng hồi sinh.
 • Phượng Hoàng vào trạng thái Cuồng Bạo sẽ tiêu diệt hết toàn bộ người chơi, thời gian Cuồng Bạo 10p.
Ải 10: Chuyên Húc
 • Chuyên Húc khắc chế được Thủy Thần Cộng Công nên chiêu thức đa phần thuộc hệ Thổ.
 • Trong bản đồ ngẫu nhiên sẽ xuất hiện Cổn Thạch, đụng trúng sẽ văng xa và Choáng 10s, máu bị giảm 50% .
 • Chuyên Húc chia 3 giai đoạn:
  • Giai đoạn 1: Từ 100% ~ 80%, cách 10 giây phóng Đế Kích 1 lần, cần Giáp Sĩ có lực phòng thủ 300.000 mới ngăn được.


  Giao diện hoạt động

  • Giai đoạn 2: Từ 80% ~ 30%, cách 30s sẽ dùng Sa Phong phong ấn 1 người chơi và tạo một dòng suối ở mép bản đồ, yêu cầu 1 Thiếu hiệp click vào để nhận buff rồi tiến tới gần Thiếu hiệp bị phong ấn 1 giây, phong ấn sẽ được giải trừ.
  • Giai đoạn 3: Từ 30% ~ 0%, Chuyên Húc tự biến mình thành đá để tăng x10 phòng ngự, Giáp Sĩ nên kéo Chuyên Húc tới gần con suối để giải trừ Thạch Hóa, con suối tạo mới ngẫu nhiên, lúc này mặt đất cách 20 giây sa hóa 1 lần, khi sa hóa làm giảm 20% tốc độ, sau khi sa hóa 4 lần thì tất cả người chơi không di chuyển được nữa, khi sa hóa sẽ gây % sát thương .
  • Chuyên Húc vào trạng thái Cuồng Bạo sẽ tiêu diệt hết toàn bộ người chơi, thời gian Cuồng Bạo 10 phút.
 
Chat với chúng tôi