Hướng Dẫn

Hợp Tấu

GIỚI THIỆU

Mỗi nhân vật trong Thiện Nữ đều có những câu chuyện riêng, và mỗi phần cốt truyện chương 2 đều có thưởng một phần riêng nhạc phẩm riêng cho không chỉ từng nhân vật và còn có cả phần nhạc phổ đôi dành cho mỗi cặp nhân vật có số phận đan xen với nhau. Mỗi bài nhạc một ý nghĩa, ví như Nam Phương Sĩ cùng Nữ Hiệp Khách được tặng nhạc phổ “Trúc Mã Chi Giao” cho câu truyện của họ thì...

ĐIỀU KIỆN

 • Đây là nhiệm vụ khá đặc biệt cho những người chơi đã hoàn thành cốt truyện chương 2.

CHI TIẾT

 • Nhiệm vụ sẽ nhận được tại Linh Âm Tiên Tử (Kim Lăng – 102,27) sẽ cần Tiên Phổ để có thể hoàn thành. Tiên Phổ có thể được mua tại tiệm tạp hóa của Kim Lăng

 • Sau khi sở hữu Tiên Phổ cần tìm được nhân vật tương ứng với cốt truyện nhân vật: các cặp đôi như sau:
 • Nam Mị Giả - Nữ Đao Khách
 • Nam Đao Khách -> Nữ Xạ Thủ <-Nữ Giáp Sĩ
 • Nam Giáp Sĩ – Nữ Phương Sĩ
 • Nam Phương Sĩ – Nữ Hiệp Khách
 • Nam Hiệp Khách – Nam Xạ Thủ
 • Nam Y Sư – Nữ Mị Giả
 • Nam Yển Sư – Nữ Y Sư
 • Nam Dị Nhân – Nữ Dị Nhân
 • Sử dụng Tiên Phổ sau khi target được đối tượng (đối phương cũng sẽ phải hoàn thành chương 2 của cốt truyện nhân vật tương ứng). đối phương đồng ý và sẽ băt đầu tấu nhạc khi hoàn thành sẽ có thể trả nhiệm vụ

 

 • Sau khi hoàn thành – sẽ nhận được một cuốn nhạc phổ tương ứng theo nhân vật. Ví dụ sau khi cùng Nam Yển Sư tấu nhạc – nữ Y Sư sẽ nhận được nhạc phổ “Triêu Lộ Đàm Hoa”. Khi sử dụng sẽ giúp cho bản thân và đồng bạn nhận được buff riêng cho Triêu Lộ Đàm Hoa

 • Sẽ có một bất ngờ nhỏ dành cho những người sưu tầm “Nhạc phổ trống” và tìm được cao nhân tại các bản đồ: Kim Lăng, Hàng ChâuThanh Khâu. 3 nhạc phổ đặc biệt có thể được khám phá.
 
Chat với chúng tôi