Hướng Dẫn

Khí Chi Hồn Minh Bài

Quý Thiếu Hiệp thân mến!

Khí Chi HồnMinh Bài là tính năng ưu hóa khi PK ngoài map dã ngoại có thể mang lại Danh Hiệu và vật phẩm sửa trang bị mất hồn.

1. Điều Kiện

Đối phương có điểm PK trong người chữ màu vàng màu đỏ.

2. Hướng Dẫn Tính Năng Minh Bài và Chi Hồn

Khi đối phương có điểm PK trong người, Thiếu Hiệp có thể diệt đối phương. Khi hạ được đối phương, Thiếu Hiệp có xác suất nhận được Chi Hồn (khi đối phương bị mất hồn), và sẽ nhận được Minh Bài.

Với vật phẩm Khí Chi Hồn, Thiếu hiệp có 2 cách là "Dùng" hoặc "Tặng" với vật phẩm Quỷ tương ứng.

Mỗi lần tặng sẽ tiêu hao điểm tặng quà.

Với vật phẩm Minh Bài, khi tiêu diệt 1 người chơi 5 lần, nhận được 5 Minh Bài và Thiếu Hiệp có thể ghép lại với nhau để nhận được Minh Bài Cao Cấp.

Sử dụng Minh Bài Cao Cấp, Thiếu Hiệp sẽ nhận được Danh Hiệu kẻ thù của người chơi đã bị diệt.


"Kẻ thù của ….."

 
Chat với chúng tôi