Giải Đấu

KIỂM TRA VÀ ĐỔI TÊN NHÂN VẬT ĐỢT CUỐI

Từ 15:00 đến 22:00 ngày 04/07/2019, các Thiếu Hiệp của Giải Đấu Toàn Dân Tranh Bá sẽ được tiến hành đăng nhập máy chủ Đấu Trường – Tranh Bá để kiểm tra nhân vật đợt cuối.

Các Lưu Ý Khi Kiểm Tra

 • Vui lòng kiểm tra điểm và thời hạn của Cầu Phúc Gia Viên.
 • Chỉ số thuộc tính của trang bị, nhân vật, các vật phẩm đã chuẩn bị cho giải đấu.
 • Thời hạn sử dụng của Ngựa.
 • Các thao tác sử dụng trang bị nhân vật.
 • Các vật phẩm ở kho đồ và túi hành lý.
 • Thiếu Hiệp có thể sử dụng được những trang bị có sẵn trong Túi hoặc Kho.
 • Đổi tên nhân vật theo Chiến Đội. Ví Dụ: Thành viên của chiến đội Chiến Binh sẽ đổi thành "CB-ThiệnLép".

 

Những Hành Vi Không Được Sử Dụng

 • Nhân vật KHÔNG ĐƯỢC Kết Hôn.
 • Tạo Bang Hội, hưởng ứng lập Bang Hội hoặc Gia Nhập Bang Hội.
 • Không được chạy các hoạt động trong server Đấu Trường.
 • Không được trao đổi giao dịch mua bán trong server Đấu Trường.
 • Nếu quý Thiếu Hiệp thao tác trong server Đấu Trường đẻ thay đổi các chỉ số thì BTC sẽ không ỗỗ trợ phục hồi lại chỉ số như cũ.

Nếu nhân vật nào vi phạm sẽ bị tến hành khóa và buộc Ban Tổ Chức loại ra khỏi Giải Đấu Toàn Dân Tranh Bá.

Vì thời gian kiểm tra nhân vật có hạn. Quý thiếu hiệp vui lòng tập trung kiểm tra nhân vật.

 

Tiểu Thiện kính báo,

 
Chat với chúng tôi