Hướng Dẫn

Nhiệm Vụ Tình Duyên

Nội Dung

1. Điều Kiện
 • Hai nhân vật khác giới (1 Nam, 1 Nữ) tổ đội với nhau.
 • Chỉ đội trưởng nhận được nhiệm vụ.
 • Thiếu Hiệp đạt cấp 60 trở lên.
2. Hướng Dẫn
 • Thiếu Hiệp nhận nhiệm vụ tại Hàng Châu - Hoa Đồng (28,51).
 • Sau khi nhận nhiệm vụ sẽ ngẫu nhiên nhận được các yêu cầu khác nhau: Tình Duyên - Cậu Bé, Tình Duyên - Kiếp Trước, Tình Duyên - Thu Yêu,…

Tình Duyên - Kiếp Trước

 • Nhấn vào nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện.

 

 

 • Nhiệm vụ yêu cầu:
  • Đánh Sơn Tặc có nói chuyện, không đánh những Sơn Tặc không nói chuyện (Nếu đánh những Sơn Tặc khác, sẽ bị hiệu ứng khống chế).
  • Cần sự giao tiếp giữa 2 người, vì chỉ có 1 người nhìn thấy được Sơn Tặc nói và phải truyền lại cho người chơi khác.


Hình ảnh 2 người cùng đánh Sơn Tặc nói chuyện

Tình Duyên – Thu Yêu

 • Nhận nhiệm vụ tại Hàng Châu – Hoa Đồng (28,51).
 • Theo chỉ dẫn nhiệm vụ, đánh bại quái sẽ nhận được Tiên Chi Cam Lâm đối với nhân vật Nam và Hồn Tiên Quân, Hồn Tiên Quân (Trưởng Thành) đối với nhân vật Nữ.

 • Cả 2 người sau khi nhận được các vật phẩm trên, ra ngoài thành (Hắc Phong Động, Lan Nhược Tự,…) trồng và chăm sóc Hồn Tiên Quân.
 • Nhân vật Nữ sử dụng Hồn Tiên Quân để trồng.
 • Nhân vật Nam sử dụng Tiên Chi Cam Lâm để chăm sóc cho Hồn Tiên Quân.

 • Khi Hồn Tiên Quân trưởng thành, nhấp vào Hồn Tiên Quân để nhận thưởng.

Tình Duyên – Cậu Bé

 • Nhận nhiệm vụ tại Hàng Châu – Hoa Đồng (28,51).
 • Thao tác thực hiện nhiệm vụ theo chỉ dẫn nhiệm vụ bên trái, sẽ vào phó bản Cừu Con – Giúp Cậu Bé tìm được Cừu Con.

 • Tiêu diệt hết các linh thú, có tất cả 3 lượt, ở lượt thứ 3 sẽ xuất hiện Cừu Con. Tiêu diệt hết Cừu Con sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

3. Phần Thưởng

 
Chat với chúng tôi