Theo đợt mưa sao băng lớn nhất trong Tam Giới từ trước đến nay, Cổ Sát Lan Nhược Tự ngàn năm, bỗng chốc hủy trong chớp mắt. Giữa đống tàn tích, thấp thoáng đâu đó bóng dáng một vị hòa thượng giữa đống đổ nát.

Người đó tự nhận đến từ thời Đường, là Thiện Vô Úy phong ấn nguyên thần Bàn Cổ năm xưa, vẫn luôn tìm kiếm Thần Binh Thiền Trượng của mình.

Ngày qua ngày, Thiền Trượng vẫn bặt vô âm tín, một bóng đen thần bí cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện bên cạnh Thiện Vô Úy. Hắn rốt cuộc là ai?

Thiện Vô Úy lại đến Lan Nhược lần nữa, tìm lò luyện kiếm của Âu Dã Tử đã làm ra Thiền Trượng năm xưa. Qua Địa Cung Mật Đạo, cuối cùng tìm thấy đường vào Địa Cung của Âu Dã Tử…

Mai Ánh Nhiếp Tâm :

Vừa vào cửa Địa Cung, ngoài dự đoán, trước mắt không phải Địa Cung, mà là một phòng thiền. Phòng thiền vẫn giống như xưa, Hồng Mai vẫn xinh đẹp lộng lẫy. Phải chăng là phòng thiền? Hay là, ảo cảnh hư vô! Trong ảo cảnh, phải bảo vệ Thiện Vô Úy an toàn. Nếu trong thời gian dài không tiêu diệt Hồng Mai, sẽ rơi vào trạng thái vô cùng nguy hiểm.


Vạn Pháp Quy Tâm :

Vén màn che mặt người thần bí, chính là hắn! Hơn nữa hắn đã thành ma, muốn hủy diệt Tam Giới! Chỉ có luyện hóa Thần Binh, mới có thể ngăn cản Tam Giới bị hủy diệt. Thiện Vô Úy đành phải nhảy vào dung nham, hóa thành Thiền Trượng, Thần Binh xuất thế! Tiếp theo đây, chỉ trông cậy vào bạn thôi!

Cấp yêu cầu: Sau khi phi thăng, đạt đến lv 90 có thể chế tạo Thần Binh.

Cách đúc: Thiếu hiệp có thể đến NPC Âu Dã Vô Danh (Kim Lăng, 71,55), giao bản thiết kế Thần Binh, Cửu Khúc Châu, và Trang Bị Tấm Đế, có thể đúc Thần Binh.

Trang Bị Tấm Đế: Trang Bị Tấm Đế người chơi cần giao phải là trang bị trân phẩm, và cấp ban đầu của trang bị phải là lv 109 trở lên.

Cửu Khúc Châu: Có thể tách Bộ Quỷ hoặc mua trong Tiệm Cá Nhân.

Bản vẽ thiết kế Thần Binh: Có thể mua ở chỗ NPC Âu Dã Vô Danh (Kim Lăng, 71,55)

Kỳ binh sắc bén đều có câu chuyện, mỗi bản vẽ Thần Binh cũng có nguồn gốc khác nhau. Sau khi mua, dùng bản vẽ có thể nhận được nhiệm vụ phó bản Bản Vẽ Thần Binh tương ứng. Vượt qua nhiệm vụ phó bản, và thu thập nguyên liệu chỉ định, có thể đánh thức bản vẽ.

Bồi dưỡng Thần Binh :

Nguyên liệu bồi dưỡng: Sau khi nhận được Thần Binh, có thể dùng Cửu Khúc Châu, nguyên liệu Tiền Duyên… để bồi dưỡng Thần Binh. Trang bị có tên Tiền Duyên giống nhau, có thể ghép để đổi nguyên liệu Tiền Duyên.

Hiệu quả bồi dưỡng:

Mỗi lần bồi dưỡng sẽ tăng 1 cấp bồi dưỡng Thần Binh. Khi cấp bồi dưỡng tăng lên, hoặc tăng thuộc tính cơ bản của Thần Binh, hoặc tăng giới hạn thuộc tính từ tố Thần Binh, hoặc tăng số lượng từ tố Thần Binh.

Khi bồi dưỡng Thần Binh đến cấp 5, Thần Binh sẽ nhận được ngoại hình mới và tên mới. Số lượng nguyên liệu Tiền Duyên cần tiêu hao khi bồi dưỡng cũng khác nhau, dù cho Trang Bị Tấm Đế giống nhau, Thần Binh cũng sẽ cho ra ngoại hình và tên khác nhau


Đột phá Thần Binh :

Yêu cầu đột phá: Khi cấp bồi dưỡng Thần Binh lên đến cấp 5, 10, 15, cần phải tiến hành đột phá mới có thể tiếp tục bồi dưỡng Thần Binh.

Nguyên liệu đột phá: Khi đột phá Thần Binh, cần dùng trang bị cùng tên với Trang Bị Tấm Đế ban đầu để làm nguyên liệu đột phá.

Hiệu quả đột phá: Sau khi đột phá, sẽ tăng giới hạn cấp bồi dưỡng Thần Binh.

Nguyên liệu đúc lại: Sau khi Thần Binh mở khóa thuộc tính phụ tố, có thể dùng Vẫn Tinh Huyền Thiết để đúc lại Thần Binh.

Hiệu quả đúc lại: Đúc lại có thể thay đổi ngẫu nhiên một từ tố Thần Binh. Thần Binh sẽ không có thuộc tính từ tố trùng lặp. Cấp bồi dưỡng Thần Binh càng cao, cấp Trang Bị Tấm Đế ban đầu càng cao, giới hạn thuộc tính từ tố sẽ càng cao.

Thế gian ngàn loại Thần Binh, đều có câu chuyện của riêng nó. Mỗi trang bị đều câu chuyện tiền duyên của nó, trang bị có tên Tiền Duyên giống nhau, có thể ghép để đổi nguyên liệu Tiền Duyên. Tỉ lệ nguyên liệu Tiền Duyên của mỗi cặp không hoàn toàn giống nhau.Thuộc tính cơ bản: Thuộc tính cơ bản của Thần Binh có liên quan đến cấp bồi dưỡng Thần Binh và cấp ban đầu của Trang Bị Tấm Đế.

Tăng thuộc tính: Khi tăng cấp bồi dưỡng Thần Binh, hoặc tăng thuộc tính cơ bản của Thần Binh, hoặc tăng giới hạn thuộc tính từ tố Thần Binh, hoặc tăng số lượng từ tố Thần Binh.

Thuộc tính phụ tố: Ban đầu Thần Binh có 1 thuộc tính phụ tố, khi cấp bồi dưỡng lên đến 6, 11, 16 sẽ lần lượt mở khóa thuộc tính phụ tố 2, 3, 4. Cấp thuộc tính phụ tố Thần Binh có liên quan đến cấp ban đầu của Trang Bị Tấm Đế và cấp bồi dưỡng Thần Binh.