Hướng Dẫn

Thay Đổi Chế Tác Vật Gia Truyền

Quý Thiếu hiệp thân mến!

Tính năng Thay đổi chế tác Vật Gia Truyền là một tính năng giúp cho quý Thiếu Hiệp có thể nâng cao số sao Vật Gia Truyền của mình một cách nhanh chóng.

1. Điều Kiện

  • Cần có Gia Viên và có thể tạo Vật Gia Truyền.

2. Hướng Dẫn

Quý Thiếu hiệp sử dụng vật phẩm Lưu Ly Tinh Túy trước khi nung, sẽ được tăng số sao với số lượng như sau:

  • 1 Lưu Ly Tinh Túy = 3 sao.
  • 2 Lưu Ly Tinh Túy = 4 sao.
  • 3 Lưu Ly Tinh Túy = 5 sao.
  • 6 Lưu Ly Tinh Túy = 6 sao.
  • 12 Lưu Ly Tinh Túy = 7 sao.

Vật Phẩm được mua tại Cửa Hàng Gia Viên.


Giao diện Hoạt động


Chế tác Vật Gia Truyền từ vật phẩm Lưu Ly Tinh Túy

 
Chat với chúng tôi