Hướng Dẫn

Thực Tế Ảo (AR) Truyền Gia Bảo

Quý Thiếu Hiệp thân mến!

Thực tế ảo là gì? Là một vật phẩm ảo, được thể hiện trong đời sống thực tế.

Thiện Nữ Mobile lần đầu tiên đem AR vào sản phẩm của mình cực kỳ thú vị.

Làm sao để có thể làm Thực Tế Ảo trong game, quý Thiếu Hiệp cần có những điều kiện và thực hiện các bước sau đây:

1. Điều Kiện

Có gia viên và có thể chế tạo được Vật Gia Truyền.

2. Cách làm Thực Tế Ảo (AR) Truyền Gia Bảo

Thiếu Hiệp phải về Gia Viên và chế tạo cho riêng mình những vật phẩm Vật Gia Truyền (xem hướng dẫn chế tạo Tại đây).

Sau khi chế tạo xong, vật phẩm sẽ ở trong túi – Quý Thiếu Hiệp nhấp chọn "Xem trước" hoặc có thể bấm vào con mắt.

Tiếp theo, Thiếu Hiệp hãy chọn “Mau đến bên ta” thì sẽ có bất ngờ xảy ra.

Vật phẩm Vật Gia Truyền của Thiếu Hiệp vừa chế tạo xong sẽ có thể đi đến các nơi mà Thiếu Hiệp muốn, có thể di chuyển – phóng to thu nhỏ - xoay vòng vòng.

Ở phía góc phải sẽ là nút chụp hình và thay đổi camera trước sau. Quý Thiếu Hiệp có thể chụp vật phẩm với gương mặt xinh đẹp của mình.

Sau đó Lưu và nhìn lại thành phẩm của mình được mang ra đời thật.

 
Chat với chúng tôi