Hướng Dẫn

Trang Sức Linh Thú - Thời Trang Mới

Qúy Thiếu hiệp thân mến,

Thiếu Hiệp lo lắng bị mất trộm Gia Viên? Thiếu Hiệp muốn bảo quản đồ tư trang? Thiện Nữ Mobile xin phép được ra mắt tính năng Trang Sức Linh Thú, giúp quý Thiếu hiệp trấn giữ trang viên, đề phòng đạo tặc ghé thăm.

Lưu ý: Linh Thú chỉ làm vật trang trí, không làm trang sức tăng vận mệnh v...v. Nhưng có khả năng tấn công người khác.

Trang Sức Linh Thú

1. Điều Kiện
  • Gia Viên đạt cấp 7 trở lên.
  • Linh Thú phải lớn hơn cấp 50.
2. Cách Chuyển Hóa

Tại NPC Liệu Ký Lâm (Hàng Châu – 82,52), Thiếu Hiệp chọn chuyển đổi Trang Sức Linh Thú Gia Viên.

Sẽ hiện ra bảng như hình dưới, chọn vào Linh Thú muốn chuyển đổi.

Sau khi bấm chuyển đổi, Linh Thú sẽ rớt vào túi và sẽ sử dụng tại Gia Viên của mình.

Một số hình ảnh của Trang Sức Linh Thú Gia Viên.

Thời Trang Tháng 3


Thú Cưỡi Phồn Hoa


Ngoại Trang: Hồng Loan

 
Chat với chúng tôi